Nye norske pass - Foto:Neue Design Studio
Foto: Neue Design Studio

Pass_gml

Søknad om pass krever personlig oppmøte på ambassaden, også for barn under 18 år. Det skyldes bl.a. opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). For å søke pass skal du ha norsk fødselsnummer. Produksjonen av pass går som normalt, men passmyndighetene kan ikke garantere en leveringstid for pass.

  • Du må bestille time på forhånd for å søke om ordinært pass ved ambassaden i København. Timebestillingskalenderen kan IKKE benyttes for søknad om nødpass. Det krever henvendelse på e-post: cph.konsulat@mfa.no.
  • HUSK ALL NØDVENDIG DOKUMENTASJON: Les nedenfor og klikk på relevante lenker/rubrikker
  • Søknadsgebyr refunderes ikke

Informasjon om å søke fødselsnummer finnes her: Fødselsnummer

MERK: For å kunne søke om pass skal dine personopplysninger være korrekt registrert både i norsk og dansk folkeregister (gjelder navn, statsborgerskap og fødeland). Kontakt Skatteetaten for å sjekke at dine personopplysninger er korrekt registrert.

Har du endret navn i utlandet, må du selv endre det i norsk folkeregister før du kan søke pass.

  • Nasjonalt ID-kort kan kun søkes, og utleveres, hos politiet i Norge. Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument for reiser til EU-/EØS-landene og Sveits.
  • Søknad om pass kan fremmes ved ambassade eller hos politiet i Norge. Det er samme krav til dokumentasjon som i landet du er bosatt i. Pass søkt i Norge kan bestilles til utlevering i Danmark.
  • Hvis du ønsker å beholde det nåværende passet ditt inntil du mottar det nye, skal nytt pass hentes på ambassaden, et norsk konsulat i Danmark eller hos politiet i Norge.
  • Søk nytt pass i god tid før du trenger det, og ikke bestill reise før du har gyldig reisedokument. Politiets nettsider angir oppdatert informasjon om forventet leveringstid og status på produksjon. Ved ambassaden i København tar det for tiden ca. 2-4 uker fra pass er bestilt til søker mottar det.
  • Tap eller tyveri av pass (og nasjonalt ID-kort) skal umiddelbart meldes til dansk politi. Det skal i tillegg meldes tapt hos norsk passmyndighet. Kontakt nærmeste ambassade eller konsulat da det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.