Fødselsnummer

Personnummer - Foto:Terje Rakke/VisitNorway
Foto: Terje Rakke / Nordic Live / Visitnorway.com

Alle må ha et norsk fødselsnummer før man kan søke pass. For personer under 18 år som er født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselsnummer.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Vær oppmerksom på at det tar ca. 6-7 uker å få tildelt fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer til barn kan innleveres på de norske konsulatene.