Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle må ha fødselsnummer før man kan søke om pass.

Personer over 18 år søker selv om fødselsnummer. Når det er tildelt, skal man bestille tid for å søke pass på ambassaden.

Alle personer under 18 år født i utlandet skal søke om fødselsnummer på ambassaden eller et av de norske konsulatene. For barn i alderen 0-12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig.

Ungdom i alderen 12-18 år skal bestille tid på ambassaden for å søke pass når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt.

Se detaljert informasjon nedenfor: