Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med søknad av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden. Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for å oppta biometri slik at søknad om pass kan registreres.

Krav til dokumentasjon; se i aktuell boks nedenfor.
VIKTIG! 
For søkere født før 1. september 2006, der far er norsk og gift med utenlandsk mor, må far registrere vigselen i norsk folkeregister (Skatteetaten) før søknad om fødselsnummer kan innleveres.

MERK! Ved f.eks. adopsjon eller surrogati, vennligst kontakt ambassaden på e-post.

Gebyr betales ved første oppmøte og dekker gebyr for søknad om fødselsnummer og pass. Det er ikke anledning til kun å søke om norsk fødselsnummer.

Merk: Saksbehandlingstiden hos norske myndigheter på tildeling av fødselsnummer tar for tiden 1-2 måneder. I tillegg må påberegnes produksjonstid av pass samt postgang til Danmark som kan variere noe, men som typisk tar 2-4 uker. Les mer på politiets side. 

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist.