Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass.

Personer over 18 år søker selv om fødselsnummer. Når det er tildelt, skal man bestille tid for å søke pass på ambassaden. PUBLIKUMSEKSPEDISJONEN ER LUKKET FRA OG MED 11. JANUAR OG INNTIL VIDERE på grunn av skjerpede nasjonal tiltak i Danmark for å forhindre smitte av Covid-19. Følg med på hjemmesiden og Facebook for informasjon om når vi igjen åpner for timebestilling. 

Personer under 18 år født i utlandet skal søke om fødselsnummer på ambassaden eller et av de norske konsulatene. Det er ikke krav om personlig oppmøte for barn over 5 år ved innlevering av dokumenter, da alle skal møte personlig på ambassaden for å søke pass etter at fødselsnummer er tildelt. Husk å bestille tid på ambassaden for innlevering av dokumenter, og også senere for å søke pass når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt.

Se detaljert informasjon nedenfor: