Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle må ha fødselsnummer før man kan søke pass. For personer under 18 år som er født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselsnummer.

For å søke om fødselsnummer i forbindelse med søknad om pass ved ambassaden i København må du bestille time på forhånd.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig, enten på ambassaden eller et av de norske konsulatene. Vær oppmerksom på at det tar ca. 3 måneder å få fødselsnummer og pass.

Søknad om fødselsnummer til barn mellom 12 og 18 år kan også innleveres på et av konsulatene.