Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden. Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for nytt oppmøte for å oppta biometri slik at søknad om pass kan registreres.

Krav til dokumentasjon, se nedenfor.
VIKTIG! 
For søkere under 18 år født før 1. september 2006, der far er norsk og gift med utenlandsk mor, må far registrere vigselen i norsk folkeregister (Skatteetaten) før søknad om fødselsnummer kan innleveres.

Gebyr betales ved første gangs oppmøte og dekker gebyr for søknad om fødselsnummer og pass. Det er ikke anledning til kun å søke om norsk fødselsnummer.

Merk: Behandlingstiden hos norske myndigheter på tildeling av fødselsnummer er for tiden ca. 3 måneder. For øyeblikket er det lang ventetid på produksjon av pass grunnet stor pågang og råvaremangel hos produsenten. Les mer på politiets side. 

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist.