Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Fødselsnummer

Tvillinger som ler
Foto: Linda Kvikne

Alle må ha fødselsnummer før man kan søke pass. For personer under 18 år som er født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselsnummer.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig, enten på ambassaden eller et av de norske konsulatene. Vær oppmerksom på at det tar ca. 3 måneder å få fødselsnummer og pass.

Søknad om fødselsnummer til barn mellom 12 og 18 år kan også innleveres på et av konsulatene.