Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Utenriksdepartementets reiseinformasjon

Reiseinformasjon om Danmark