Bilde av inngang til Publikumsekspedisjonen - Foto:Foto: Trygve Skogseth
Foto: Trygve Skogseth

Publikumsekspedisjon og timebestilling

Alle som skal søke om pass, fødselsnummer eller få utført notarialforretning på ambassaden må bestille time på forhånd.

Time til pass og fødselsnummer: Timebestilling 
Time til notarialforretning: skriv til cph.konsulat@mfa.no

Timebestilling for å søke om oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap (herunder gjenerverv og fedremelding) skjer i søknadsprosessen hos UDI.

Det er råvaremangel og redusert produksjonskapasitet hos leverandør av norske pass. Dette innebærer at det tar mye lenger tid å få pass. Det skyldes større etterspørsel på pass etter pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Politidirektoratet ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til senere.
Politidirektoratet oppfordrer også de som ikke trenger pass med det første til å vente med å søke pass til senere. Søkere bør ikke bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.
Per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg.
Status på situasjonen fra politiet 30. mai 2022

I tillegg til mye lengre produksjonstid på pass er det dessverre lenger ventetid enn normalt for å få bestilt tid for avtaler. Ambassaden har stor forståelse for at mange har behov for pass. Den store etterspørselen etter pandemien, samt at norsk ID-forvaltning har strammet kravene i passregelverket, påvirker ambassadens kapasitet. 

Det er mulig å søke pass ved andre norske ambassader, og pass (og ID-kort) hos politiet i Norge. Husk i så fall å ta med samme dokumentasjon som vi krever.

Vennligst følg med på ambassadens hjemmeside/timebestillingskalender for ledige tider. Det er lagt ut tider til og med august 2022. Ser du ikke noe ledige tidspunkt betyr det at vi dessverre er fullbooket for øyeblikket (det skyldes ikke feil i systemet). Det kan også komme avbestillinger og ekstra tider. Det blir lagt ut nye tider i begynnelsen av måneden for etterfølgende måned. Dersom du ikke har bestilt time på forhånd, kan vi ikke betjene deg. Dersom det er svært kritisk/står om liv (feriereiser regnes ikke som kritisk), kan du kontakte oss på e-post.