Bilde av inngang til Publikumsekspedisjonen - Foto:Foto: Trygve Skogseth
Foto: Trygve Skogseth

Publikumsekspedisjon og timebestilling

Alle som skal søke om pass, fødselsnummer, statsborgerskap, oppholdstillatelse eller få utført notarialforretning på ambassaden må bestille time på forhånd.

Time til pass og fødselsnummer: Timebestilling 
Notarialforretning: skriv til  cph.konsulat@mfa.no

OBS per 31/3: Leverandøren av norske pass melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Dette innebærer at det kan ta lenger tid å få pass. Det skyldes større etterspørsel på pass etter pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Politidirektoratet ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.
Politidirektoratet oppfordrer også de som ikke trenger pass før sommeren til å vente med å søke pass til høsten. Søkere bør ikke bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.
Per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Les mer

I tillegg til mye lengre produksjonstid på pass er det dessverre lenger ventetid enn normalt for å få bestilt tid for avtaler. Ambassaden har stor forståelse for at mange har behov for pass. Den store etterspørselen etter pandemien, samt at norsk ID-forvaltning har strammet kravene i passregelverket, påvirker ambassadens kapasitet. 

Det er mulig å søke pass ved andre norske ambassader, og pass (og ID-kort) hos politiet i Norge. Husk i så fall å ta med samme dokumentasjon som vi krever.

Vennligst følg med på ambassadens hjemmeside/timebestillingskalender for ledige tider. Ser du ikke noe ledige tidspunkt betyr det at vi dessverre er fullbooket for øyeblikket (det skyldes ikke feil i systemet). Det kan også komme avbestillinger og ekstra tider. Det blir lagt ut nye tider i begynnelsen av måneden for etterfølgende måned. Dersom du ikke har bestilt time på forhånd, kan vi ikke betjene deg. Dersom det er svært kritisk/står om liv (feriereiser regnes ikke som kritisk), kan du kontakte oss på e-post.