Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

syttende mai

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, bruk Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap for å finne ut av det.

Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. 
Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene:

du kan registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i UDIs søknadsportal på nett, og betale gebyr. På grunn av stor pågang av pass-søkere og koronarestriksjoner vil det være et begrenset antall ledige tider for å innlevere søknader i juni, juli og august.

Du får beskjed om hvilken dokumentasjon du skal ha med til ambassaden når du har fullført søknaden. Det er viktig at du tar med den nødvendige dokumentasjonen.

Når du har fått et positivt svar, kan du søke om personnummer (med mindre du har det i forveien) og pass på ambassaden. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på spørsmål knyttet til statsborgerskap

Danmark tillot dobbelt statsborgerskap fra 1. september 2015. Informasjon om å søke om dansk statsborgerskap.