Statsborgerskap

syttende mai
Foto: © Petter Foss

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

Inntil da gjelder de eksisterende reglene om dobbelt statsborgerskap.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på spørsmål knyttet til statsborgerskap

Danmark tillot dobbelt statsborgerskap fra 1. september 2015.