Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Danmark, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Du finner kontaktinformasjon nedenfor til danske nødnumre og informasjon om hva du kan gjøre for å komme deg hjem eller få overført penger.