Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Tjenester og informasjon

Service icon

Residence permit

A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days. Important message to all visa applicants: Norway has implemented entry restrictions to Norway due to the spread of COVID-19. Foreign nationals without a valid residence permit in Norway will be rejected at the border and no visas for visitors to Norway are currently being granted by Norwegian missions abroad. Due to the Covid-19 situation, it is currently not possible to book appointments to submit applications at the Norwegian Embassy in Copenhagen. We cannot predict when it will be possible to book or submit any applications again but are looking into a solution. More information at www.udi.no/en

Service icon

Besøke Norge

Opplev naturens underverk i opphøyde og fredfylte omgivelser. Nyt synet av fjordene, pust inn frisk fjelluft, la deg fjetre av nordlyset.

Service icon

Studere i Norge

Norsk utdanning er kjent for høy akademisk kvalitet, innovativ undervisning og et tett og uformelt forhold mellom studenter og forelesere.

Service icon

Arbeide i Norge

Det er attraktivt å bo og arbeide i Norge. Norge har i en årrekke blitt rangert som nummer 1 på FNs Human Development Index. For arbeidstakeren betyr dette store muligheter for den enkelte, likestilling og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Service icon

Gjøre forretninger i Norge

Det er mange gode grunner til å drive forretninger I Norge. Høyt utdanningsnivå, høy produktivitet og lange tradisjoner for innovasjon er bare noen av disse.

Service icon

Forske i Norge

Norge satser målrettet på forskning og høyere utdanning. Det er rom for innovative idéer, og det er et tett samarbeid med næringslivet på mange fagfelt.

Notarialforretninger

En notarialforretning (notarius publicus) innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse.

Sjøfart

Ambassaden og konsulater foretar ikke lenger maritime kontroller. Det er rederienes ansvar å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjeneste om bord på norsk skip.