Hurtigruten-at-Sortland.jpg

Sjøfart

Ambassaden og konsulater foretar ikke lenger maritime kontroller. Det er rederienes ansvar å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjeneste om bord på norsk skip.

Du kan finne informasjon og regelverk på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Påtegning/endorsement er et dokument som utstedes for at sjøfolk skal kunne bruke utenlandske sertifikater på fartøy som fører norsk flagg. Du kan søke om påtegningsdokument/endorsement her.

Dersom det ikke er mulig med elektronisk søknad om påtegningsdokument kan ambassaden eller et konsulat kontaktes for nærmere avtale. 

Helseerklæring For å kunne arbeide på et norsk skip, kreves regelmessig godkjent legeundersøkelse. Det er oppnevnt sjømannslege som undersøker og utsteder norsk helseerklæring i noen byer i Danmark, og disse er oppført på listen via denne lenken til sjøfartsdirektoratet

Dansk Sundhedsbevis er etter Helseforskriftens § 4 også godkjent for tjeneste på norske skip.