Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Sosiale medier

Holde deg oppdatert på norske begivenheter i Danmark gjennom ambassadens sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram.