Hele bygget_avlangt.JPG

Om ambassaden

Norges ambassade i København ble grunnlagt i 1905 og er en av Norges eldste utenriksstasjoner. Det er 13 honorære konsulater i Danmark, Grønland og på Færøyene, hvorav mange stammer helt tilbake fra 1906.

Adresse:
Dampfærgevej 10, 4. sal
2100 København Ø
Danmark

E-post: emb.copenhagen@mfa.no
Tel: +45 72 11 19 00
Ambassadens CVR nr: 15915412

Ambassadens ansatte dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. Ambassaden er samlokalisert med Innovasjon Norge.

Please note that you need an appointment to hand in the application at the embassy - please write to cph.konsulat@mfa.no 

Det er i dag 13 honorære norske konsulater i Danmark, inkludert Grønland og Færøyene.