Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

automat

Gebyr

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Passgebyr fra 19. oktober 2020

Vanlig pass 

  • Personer over 16 år                                   DKK 900
  • Personer under 16 år                                DKK 550

Nødpass

  • Barn og voksne                                       DKK 1 200

Bekreftelser

  • Bekreftelse ”Rett kopi av original”           DKK 210
  • Notarialbekreftelse                                    DKK 210

Sjøfartsforretninger

  • Midlertidig nasjonalitetsbevis                    DKK 430 
  • Utstedelse av CRA                                        DKK 430

Betaling av gebyr på ambassaden: Betalingskort eller kredittkort  - ikke kontanter.

Alternativt kan du betale på forhånd til ambassadens konto i Danske Bank 4001 8002789. Kvittering skal da medbringes ved oppmøte.

Har du ikke dansk konto kan du bruke disse betalingsopplysningen for internasjonale overførsler:

  • IBAN: DK21 3000 0008 0027 89
  • BIC/SWIFT: DABADKKK

HUSK å påføre navn på den som søker pass på innbetalingen.
Gebyr for overførsel skal betales av innbetaler.

Betaling av gebyr på de honorære konsulatene kan kun foregå med kontanter.

Utlendingssaker: Gebyret betales samtidig med søknad på nett. Se fullstendig liste over søknadsgebyrer hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner