Gebyr

automat
Foto: Ambassaden

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Passgebyr

Vanlig pass eller nødpass

  • Personer over 16 år                                   DKK 360,00
  • Personer under 16 år                                DKK 220,00

Bekreftelser

  • Bekreftelse ”Rett kopi av original”           DKK 300,00
  • Notarialbekreftelse                                    DKK 300,00

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av CRA                                      DKK 420

Betaling av gebyr på ambassaden: Betalingskort eller kredittkort  - ikke kontanter.

Alternativt kan du betale på forhånd til ambassadens konto i Danske Bank 4001 8002789. Kvittering skal da medbringes ved oppmøte.

Har du ikke dansk konto kan du bruke disse betalingsopplysningen for internasjonale overførsler:

  • IBAN: DK21 3000 0008 0027 89
  • BIC/SWIFT: DABADKKK

HUSK å påføre navn på den som søker pass på innbetalingen.
Gebyr for overførsel skal betales av innbetaler.

Betaling av gebyr på de honorære konsulatene kan kun foregå med kontanter.

Utlendingssaker: Gebyret betales samtidig med søknad på nett. Se fullstendig liste over søknadsgebyrer hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner