automat

Gebyr

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Passgebyr fra 1. februar 2024. MERK! Søknadsgebyr refunderes ikke.

Vanlig pass 

  • Personer over 16 år                                   DKK 850
  • Personer under 16 år                                DKK 500

Nødpass

  • Barn og voksne                                         DKK 1 150

Bekreftelser

  • Bekreftelse ”Rett kopi av original”           DKK 190
  • Notarialbekreftelse                                    DKK 190

Sjøfartsforretninger

  • Midlertidig nasjonalitetsbevis                    DKK 380 
  • Utstedelse av CRA                                        DKK 380

Betaling av gebyr på ambassaden: Betalingskort eller kredittkort  - ikke kontanter.

Alternativt kan du betale på forhånd til ambassadens konto i Danske Bank 4001 8002789. Kvittering skal da medbringes ved oppmøte.

Har du ikke dansk konto kan du bruke disse betalingsopplysningen for internasjonale overførsler:

  • IBAN: DK21 3000 0008 0027 89
  • BIC/SWIFT: DABADKKK

HUSK å påføre navn på den som søker pass på innbetalingen.
Gebyr for overførsel skal betales av innbetaler.

Betaling av gebyr på de honorære konsulatene kan kun foregå med kontanter.

Utlendingssaker: Gebyret betales samtidig med søknad på nett. Se fullstendig liste over søknadsgebyrer hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner