Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bosatt i Danmark

Det bor over 16.000 nordmenn i Danmark i tillegg til borgere med både norsk og dansk statsborgerskap. Her har vi samlet informasjon og lenker som kan være nyttig for nordmenn bosatt i Danmark.