Honorære konsulater

Det er i dag 15 honorære norske konsulater i Danmark, inkludert Grønland og Færøyene.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Danmark, Grønland og Færøyene og skal stimulere til samarbeid mellom Norge og riksfellesskapet. Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.