Nye pass 2

Pass til voksne

Du må ha med all nødvendig dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time. Les mer nedenfor og klikk på relevante lenker/rubrikker

For å kunne søke om pass skal dine personopplysninger være korrekt registrert både i norsk og dansk folkeregister (svensk folkeregister for søkere bosatt i Sverige). Det gjelder navn, statsborgerskap og fødeland. Pass kan ikke utstedes dersom navnet ikke stemmer overens i norsk folkeregister med det navnet du er registrert med i det landet du er bosatt i. Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Kontakt Skatteetaten for å undersøke at dine personopplysninger er korrekt.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: