For nordmenn

Service icon

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene.

Fødselsnummer

Alle må ha et norsk fødselsnummer før man kan søke pass. For personer under 18 år som er født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselsnummer.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk.

Norsk næringsliv i Danmark

Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Danmark, i tett samarbeid med Innovasjon Norge

Bosatt i Danmark

Det bor over 16.000 nordmenn i Danmark i tillegg til borgere med både norsk og dansk statsborgerskap. Her har vi samlet informasjon og lenker som kan være nyttig for nordmenn bosatt i Danmark.

Giftemål

Det er populært for nordmenn å gifte seg i Danmark. Det finnes mange alternativer - både ambassaden, sjømannskirken, danske kirker og danske rådhus vier nordmenn i Danmark.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Danmark, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Reiseinformasjon for Danmark

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Danmark, må du også endre det i norsk folkeregister.