Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Globalskolen

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.

Undervisningen på Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer. 

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. januar.