Globalskolen

globalskolen800x400.jpg

Globalskolen tilbyr nettbasert fjernundervisning til norske barn som er bosatt i utlandet. Skolen er godkjent som tilskuddsmottaker fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Undervisningen er kompletterende og blir gitt i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE.

Vilkår for å bli elev:

  1. Eleven må ha norsk personnummer.
  2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
  3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
  4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
  5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
  6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

  1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
  2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.
  3. Startnorsk for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves. (Dette tilbudet gjelder kun for barnetrinnet.)

Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finnes på Globalskolens hjemmesider.