Pensjon

Pensjon fra Norge

Skal du søke pensjon fra Norge?

Hvis du har rett til norsk pensjon skal du søke via Udbetaling Danmark. Da skal du følge veiledningen fra danske myndigheter. Følg veiledningen på borger.dk og logg inn med Nem-ID for å søke.

Du følger samme fremgangsmåte selv om du bare skal søke pensjon fra Norge og ikke har krav på dansk pensjon.

Du finner informasjon om norsk pensjon på NAVs hjemmeside.