Pensjon

Pensjon fra Norge

Skal du søke pensjon fra Norge?

Hvis du har rett til norsk pensjon skal du søke via Udbetaling Danmark. Da skal du følge veiledningen fra danske myndigheter. Følg veiledningen på borger.dk og logg inn med Nem-ID for å søke.

Du følger samme fremgangsmåte også om du bare skal søke pensjon fra Norge og ikke har krav på dansk pensjon.

Du finner informasjon om norsk pensjon på NAVs hjemmeside under "Person" og "Pensjon". 

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020.