Pensjon fra Norge

pensjon800x400_MariusEHaugeMFANorway.jpg
Foto: Marius E Hauge/MFA Norway

Skal du søke pensjon fra Norge?

Hvis du har rett til norsk pensjon skal du søke via den danske kommunen du bor i. Da skal du følge veiledningen fra danske myndigheter.

Følg veiledningen på borger.dk og fyll ut skjemaet for å søke folkepensjon.

Du følger samme fremgangsmåte også om du bare skal søke pensjon fra Norge og ikke har krav på dansk pensjon.

Du finner informasjon om norsk pensjon på NAVs hjemmeside under "Privat" og "Pensjon".