Norgesskolen

Norgesskolen - Foto:Nordmannsforbundet
Foto fra Nordmannsforbundet https://nww.no

Norgesskolen er en sommerskole for barn og unge fra hele verden i aldersgruppen 9 – 18 år. Skolen finner sted fra 14. juli til 31. juli i 2018 i landlige omgivelser på Sagavoll Folkehøgskole i Telemark hvor elevene bor på internat. Det undervises i norsk, samfunnskunnskap og historie med hovedvekt på norskfaget.

Blant elevene som deltar, bor mange utenlands for en kortere eller lengre periode, de har akkurat flyttet tilbake til Norge, eller de bor i Norge og ønsker å ta del i et internasjonalt miljø.

Alle kan delta, både nybegynnere og de med gode norskkunnskaper. Elevene blir delt inn i grupper etter alder og språknivå. De får fem timer norskundervisning daglig, men lærer også norsk i diverse aktiviteter. Elevene deltar på mange forskjellige fritids- og friluftslivsaktiviteter og på dagsturer. De feirer også både 17. mai og julaften. Hele 70%  av elevene deltar på Norgesskolen flere ganger.

Norgesskolen drives av den verdensomspennende organisasjonen Nordmanns-Forbundet. Formålet er å styrke kulturelle og personlige bånd mellom Norge og nordmenn i utlandet, deres etterslekt og norgesvenner i alle land. Les om Nordmanns-Forbundet her.

For mer informasjon om Norgesskolen, se hjemmesiden eller ta direkte kontakt på +47 4157 2108 eller på bodil.dahl@nww.no.