Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bil

Førerkort

Fra 1. mai 2018 er det ikke lenger et krav om at du skal ombytte ditt norske førerkort til et dansk. Du kan føre samme kjøretøy i Danmark som du kan i Norge. Du skal sørge for å oppfylle de aldersbetingelser som gjelder for utstedelse av et tilsvarende dansk førerkort.

Hvis du ønsker å bytte førerkort til et dansk, kan du søke om det.

Les mer på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Tap av førerkort
Mister du ditt norske førerkort mens du bor i Danmark kan du få dansk førerkort på Borgerservice. Du skal først kontakte en norsk trafikkstasjon og be dem sende deg en midlertidig kjøretillatelse/bekreftelse per post eller e-post på at du har førerkort. Midlertidig kjøretillatelse er kun gyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Det er ikke mulig å få et nytt norsk førerkort i Danmark. Dette er kun mulig hvis man er registrert bosatt i Norge og må gjøres ved en norsk trafikkstasjon.

Les mer om å få dansk førerkort på borger.dk.