SeaKing800x400_NoraPaulsenForsvaretNo.jpg

Hjelp i Danmark

Her finner du informasjon om hvordan du kan få hjelp fra danske myndigheter hvis uhellet skulle være ute.

Akutt lege-, sykehus- eller politihjelp: Henvendelse til lokale danske myndigheter. Nordmenn har krav på akutt legebehandling på lik linje med danske statsborgere. Se mer på Akuttelefonen Københavnsområdet. Finn kontaktdata til politiet her.

Ved tegnet reiseforsikring: Kontakt først det norske selskap for henvisning til et kontor i Danmark (ofte SOS International, Vesterbrogade 74 i København, tlf. + 45 70 10 50 50).

Nødlidende: For bistand til overføring av penger og billetter til Danmark, skal man kontakte egen bank, familie, slekt, venner, arbeidsgiver e.a.

Døgnvakt: Døgnvagten holder til i København og Socialvagten i Aarhus hvor også nordmenn kan få hjelp i henhold til nordisk samarbeidsavtale. Som ved sosialkontor i Norge skal alle andre muligheter være utprøvd før man får hjelp. Utenfor København og Aarhus kan politiet kontaktes for veiledning om lokale muligheter.

Fengsling: Dansk og norsk politi har tett kontakt gjennom nordisk samarbeidsavtale. Ambassaden blir normalt ikke varslet ved fengsling av nordmenn, så fremt den fengslede selv ikke ønsker å ta kontakt.

Psykisk syke: Dansk sykehus sørger for og betaler for transport til Norge når det danske sykehus/lege vurderer at pasienten er transportabel, og pasienten er innstilt på dette.

Dødsfall: Ved dødsfall i Danmark vil de pårørende kunne få best hjelp ved å henvende seg til et lokalt (dansk) begravelsesbyrå/bedemand, som bl.a. vet hvilke papirer som skal utstedes og godkjennes av hvilke myndigheter. Er avdøde/familien forsikret, bør forsikringsselskapet kontaktes for bistand og kontakt til begravelsesbyrå. Ambassaden kan i konsulatets åpningstid hjelpe med informasjon og kontakt-telefonnummer, evt. etablere kontakt med norsk konsul/konsulat for lokal rådgivning.

Savnede personer: For å melde en person som savnet i Danmark, må pårørende normalt melde dette ved personlig oppmøte hos politiet hvor de er. Politiet i Norge/Danmark kan selvfølgelig først kontaktes per telefon.

Tap av pass og identifikasjonspapirer og transportmuligheter til Norge, les mer her.