Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

penger

Pengeoverføring

For bistand til overføring av penger og billetter til Danmark, skal man kontakte egen bank, familie, slekt, venner, arbeidsgiver e.l. Det er ikke mulig å låne penger på ambassaden.

Overføring av penger:

Western Union: Overføring elektronisk eller ved oppmøte på et Western Union kontor (både avsender og mottaker skal forevise/medbringe gyldig legitimasjon). Informasjon/overførsel på www.westernunion.no, hvor man også finner en liste over agentkontorer, mange både i Norge og i Danmark. Telefonkontakt i Norge: +47 800 18 123 eller i Danmark: +45 80 20 03 03.

MoneyGram: Kan bare benyttes når en kontaktperson i Norge kan møte opp personlig! Forex er den norske agenten. Se informasjon og foreta overførsel på www.forex.no - agentkontor finnes i Oslo, Trondheim og på Lillestrøm. Flere Forex-kontorer finnes også i de største byene i Danmark www.forexbank.dk, bl.a. Hovedbanegården (sentralstasjonen) i København (tlf. +45 33 11 22 20).

BANKOVERFØRSLER:
Pga. ”hvitvasking” er det ikke tillatt å overføre kontant innbetalt beløp til kontant utbetaling på en hurtig måte. Hvis personen som befinner seg i Danmark ikke har bankkonto selv, skal det utføres en ”overførsel til utlandet”, som kan ta 3-5 arbeidsdager. Ta kontakt med banken i Norge og i Danmark for å høre om hvilke muligheter som finnes for overføring av penger.

Vær oppmerksom på at bankene krever gebyr før utbetaling (hvis ikke dette er avtalt belastet konto i Norge). Til bankens informasjon skal navn, adresse, filial på mottakerbanken i Danmark opplyses, samt dennes swift-adresse.

PERSONER UTEN MULIGHETER FOR OVERFØRSEL:
Personer som ikke har noen som kan hjelpe, kan kontakte det lokale danske sosial-/bistandskontor. I København henvises det til Socialcenter København, MODTAGEENHEDEN, Matthæusgade 1. Utenfor kontortid og i helger henvises det til Døgnvagten, Åboulevard 38, tlf.: +45 33 17 33 33. Imidlertid skal et eventuelt tyveri først politianmeldes, og kopi av anmeldelsen skal tas med til Døgnvagten.

Det anbefales at man tenker seg godt om og først prøver å ringe til de personer man kjenner for å få hjelp i en slik enkeltstående nødsituasjon.