Nye-norske-pass  - Foto:Neue Design Studio
Foto: Neue Design Studio

Pass

Det er for tiden store forsinkelser i produksjon av pass. Dette skyldes stor etterspørsel og global råvaremangel. Vi kan derfor ikke si hvor lang tid det tar å få pass, eller når dette problemet er løst.

Alle som skal søke pass, også små barn/personer under 18 år, må møte personlig på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke det.

Politidirektoratet ber søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Publikum oppfordres til ikke å bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen. Les mer

Informasjon om å søke fødselsnummer

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

MERK: Har du endret navn i utlandet, må du også endre det i norsk folkeregister før du kan søke pass.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til dansk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.