Nye-norske-pass  - Foto:Neue Design Studio
Foto: Neue Design Studio

Pass

Alle som skal søke pass, også små barn/personer under 18 år, må møte personlig på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke det. Produksjonen av pass går for fullt, og politiet håper at leveringstiden går gradvis ned i tiden fremover.

Du må bestille time på forhånd for å søke om ordinært pass ved ambassaden i København. Timebestillingskalenderen kan IKKE benyttes for søknad om nødpass. Det krever henvendelse på e-post cph.konsulat@mfa.no. 

Informasjon om å søke fødselsnummer finnes her: Fødselsnummer

Passmyndigheten anbefaler å søke nytt pass i god tid før du trenger det, og oppfordrer samtidig til å vente med å bestille reise før du har sikret deg at du har gyldig reisedokument. På politiets nettsider finnes oppdatert informasjon om forventet leveringstid og status på produksjon. Husk at postgangen til Danmark tar tid. I øyeblikket tar det ca. 1 måned fra pass er bestilt til søker mottar det.

ID-kort kan kun søkes hos politiet i Norge. Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. 

Publikum oppfordres til ikke å bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen. 

MERK: Har du endret navn i utlandet, må du også endre det i norsk folkeregister før du kan søke pass.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til dansk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.