Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene.

Søknad og fornyelse av pass krever at man har fødselsnummer (norsk "CPR-nummer"): informasjon om å søke fødselsnummer.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til dansk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.

Du kan beholde ditt gamle pass etter at du har søkt om nytt. Da må du hente nytt pass på ambassaden/konsulat og levere inn det gamle når du henter det nye.

Pass sendes som vanlig post, og det tar 2-3 uker fra et pass er bestilt fra ambassaden til du mottar det. Dersom søknad om pass til barn (under 12 år) søkes på et av konsulatene, skal beregnes ytterligere ca. 2 uker grunnet postgangen i Danmark.