Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Pass

Alle, også små barn/personer under 18 år, skal søke pass ved oppmøte på ambassaden. Personer under 18 år som ikke har fødselsnummer, skal først søke fødselsnummer, enten på ambassaden eller ved et konsulat. Husk å bestille/avtale tid. PUBLIKUMSEKSPEDISJONEN ER LUKKET FRA OG MED 11. JANUAR OG INNTIL VIDERE på grunn av skjerpede nasjonal tiltak i Danmark for å forhindre smitte av Covid-19. Følg med på hjemmesiden og Facebook for informasjon om når vi igjen åpner for timebestilling.

MERK: Søknad og fornyelse av pass krever at man har fødselsnummer (norsk "CPR-nummer"): informasjon om å søke fødselsnummer

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

Nye pass og nye priser per 19. oktober 2020.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til dansk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.

Du kan beholde ditt gamle pass etter at du har søkt om nytt. Da må du hente nytt pass på ambassaden/konsulat og levere inn det gamle når du henter det nye.

Pass sendes som vanlig post, og det tar 2-3 uker fra et pass er bestilt fra ambassaden til du mottar det.