Pass

Søknad om pass krever personlig oppmøte på ambassaden, også for barn under 18 år, bl.a. grunnet biometriopptak (foto, fingeravtrykk og signatur). For å søke pass skal du ha norsk fødselsnummer.

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass.
For søknad om nødpass: henvendelse på e-post til cph.konsulat@mfa.no

Passmyndigheten oppfordrer til å vente med å bestille reise til du vet om du har gyldig reisedokument.

HUSK NØDVENDIG DOKUMENTASJON (se rubrikker nedenfor), ellers risikerer du å måtte bestille ny time. 

Velger du som norsk borger bosatt i utlandet å søke pass hos politiet i Norge, (hvor det er lavere søknadsgebyr) skal du medbringe samme dokumentasjon som opplyses av den norske ambassaden i det landet du er bosatt i. Det samme gjelder dersom du velger å søke pass ved en ambassade i et annet land enn der du er bosatt.

MERK: For å kunne søke om pass skal ditt navn, statsborgerskap og fødeland være korrekt registrert både i norsk og dansk folkeregister. Kontakt Folkeregisteret/Skatteetaten for å sjekke at dine personopplysninger er korrekt registrert. Hvis ikke det er samsvar mellom navnet ditt i utlandet og i norsk folkeregister, må du selv endre det i norsk folkeregister før du kan søke pass.