Business Norway logo

For norsk næringsliv

Næringslivssamarbeidet mellom Norge og Hellas er i vekst. Ambassaden tilbyr en rekke ulike tjenester til norske bedrifter som ønsker å komme inn på det greske markedet eller som allerede er etablert her.

Samhandlene mellom Norge og Hellas er tilbake på nivåer fra før den greske gjeldskrisen og vokser fortsatt.

Ambassaden har det overordnede ansvaret for å fremme norsk næringsliv, kompetanse og teknologi på det greske markedet samt bistå norske bedrifter. Dette gjøres i nært samarbeid med virkemiddelapparatet hjemme i Norge.

Basert på markedsmuligheter og interesse fra norsk næringsliv er følgende sektorer prioritert:

Dersom du representerer andre sektorer, vil ambassaden kunne bistå på forespørsel.