Giftemål

Ambassaden i Aten har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i Hellas. Ekteskapet vil være godkjent etter norsk lov.

Før dere gifter dere
Ta kontakt med kirken eller rådhuset på stedet hvor dere ønsker å gifte dere i god tid på forhånd for informasjon om hva slags dokumenter som kreves, og hvordan de skal oversettes.

Vanligvis kreves følgende dokumenter:
1. Ekteskapsattest fra Folkeregisteret ("Marriage certificate")
2. Fødselsattest
3. Pass

Når ekteskapet er inngått
Ekteskapet må registreres ved det greske folkeregisteret (Lixiarchio) hvor vielsen fant sted. Dette gjelder både for borgelige og kirkelige vielser.

Hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge?
For å få ekteskapet anerkjent i Norge, må dere legge frem en original vigselsattest for Folkeregisteret, eventuelt kan dokumentasjon på vigsel sendes til: Skatteetaten
Folkeregisteret, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. Mer informasjon på Folkeregisterets sider.