Illustrasjon fornybar energi

Fornybar energi/havvind

Hellas står overfor et hamskifte i energisektoren. Fra å være en importør av fossil energi, er målet å bli en energieksportør basert på en økende andel fornybar energi. Sol- og vindkraft er under utbygging på land. Det er også konkrete planer om storstilt utbygging av havvind.

Stasjonen samarbeider med Norway Offshore Wind Cluster (NOWC) for å posisjonere norske underleverandører knyttet til den kommende satsingen på havvind.