Fødselsnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. Det er krav om personlig oppmøte på ambassaden for barnet og minst én forelder. Les mer om hva som kreves for å få tildelt fødselsnummer hos Folkeregisterets veileder. 

For barn født i Hellas kreves i utgangsgspunktet følgende dokumentasjon ved søknad om tildeling av fødselsnummer:

 • Original gresk fødselsattest hvor barnets fornavn, fødselsdato, og foreldrenes navn står oppført.
 • Apostillestempel. Fødselsattesten må være påført apostillestempel
 • Oversettelse av fødselsattesten til norsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter.
 • Pass. Mors og fars gyldige pass.
 • Dokumentasjon på mors sivilstand ved fødselen.
  -Hvis barnets foreldre ikke var gift ved fødselsen, kreves dokumentasjon på farskap. Les mer om farskap hos NAV.
  -Hvis foreldrene er gift, må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret.
  -Dersom ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret og foreldrene er gift i utlandet, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer.
  Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel kan sendes til:
  Skatteetaten
  Folkeregisteret
  Postboks 9200 Grønland
  0134 Oslo

  Merk: Behandlingstiden på tildeling av fødselsnummer kan være ca. 3 måneder.