Illustrasjon av sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Overgangen til en mer sirkulær økonomi står høyt på EUs dagsorden gjennom programmet for «Grønn giv».

Nye nasjonale målsettinger krever mer gjenvinning og reduserte klimautslipp. De nye miljøkravene krever at Hellas må investere i infrastruktur og nye tjenestetilbud. For norsk gjenvinningsbransje åpner dette for muligheter.