Notarialforretninger

Ambassaden i Aten kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge. Dette omfatter bl.a. følgende:

Bekrefte at et norsk dokument er originalt

Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi) Dette gjelder dokumenter som skal brukes for norske myndigheter, for eksempel knyttet til søknad om norsk fødselsnummer. Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at utenriksstasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av greske/utenlandske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Hellas.

Bekrefte underskrifter Dette gjøres ved personlig fremmøte i ambassadens åpningstid og fremvisning av legitimasjon. Som legitimasjon godtas gyldig pass.

Bekrefte at en person lever (leveattest). En leveattest kan bli krevet av personer som mottar utbetaling av pensjon fra Norge. Dette gjøres ved personlig fremmøte i ambassadens åpningstid og fremvisning av legitimasjon.

Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Notarialforretninger er gebyrpliktige tjenester.

Ambassaden foretar ikke legaliseringer, ettersom både Norge og Hellas har tiltrådt Apostille-konvensjonen. Les om apostille på dokumenter