Oversettelse av dokumenter

Liste over statsautoriserte translatører

Liste over alle registrerte statsautoriserte translatører finner du på denne nettsiden: Translatørportalen for Statsautoriserte Translatørers Forening.

 

Norske myndigheter aksepterer dokumenter som er oversatt fra gresk til engelsk av oversettelsesenheten i det greske utenriksdepartementet. Vær oppmerksom på at det ofte kreves  Apostillestempel på oversettelsen.

For at oversettelsen av navn fra greske til latinske bokstaver blir lik det som står i passet/ ID-kortet ditt, vennligst gi oversetteren en kopi av passet/ID-kortet.