Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Oversettelse av dokumenter

Ambassaden oversetter ikke dokumenter. Trenger du en autorisert oversettelse, kan du kontakte Statsautoriserte translatørers forening.

Liste over alle registrerte statsautoriserte translatører finner du på denne nettsiden: Translatørportalen for Statsautoriserte Translatørers Forening.

Norske myndigheter aksepterer dokumenter som er oversatt fra gresk til engelsk av det greske utenriksdepartementet: Certified Translators | GOV.GR (services.gov.gr)

Vær oppmerksom på at det ofte kreves Apostillestempel.