Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Ambassaden og konsulatene

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom landene ble etablert i 1918.

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene.

Reiseinformasjon for Hellas

Lenke til reiseinformasjon på regjeringen.no

Når uhellet er ute

De aller fleste reiser til Hellas går uten problemer, men engang i blant dukker det opp utfordringer. Her vil du finne nyttige råd, samt informasjon om hva ambassaden kan gjøre for deg.

Rettshjelp og advokater

Liste over advokater

Pass

Søknad om pass krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. Du må bestille time før du kan søke om pass.

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til skatteetaten i forbindelse med søknad om pass.

Offentlig bekreftelse på et dokument eller en underskrift

Ambassaden i Aten kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Statsborgerskap

Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er blant annet avhengig av når du er født.

Oversettelse av dokumenter

Ambassaden oversetter ikke dokumenter. Trenger du en autorisert oversettelse, kan du kontakte Statsautoriserte translatørers forening.

For norsk næringsliv

Ambassaden bistår norsk næringsliv etter behov og interesse, og holder god kontakt med norske næringsinteresser i Hellas.

Norske bedrifter i Hellas

Liste over norske bedrifter i Hellas.

Bo og arbeide i Hellas

Bor du i Hellas eller vurderer du å flytte til Hellas? Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig.

Hvilke rettigheter gir EØS-avtalen norske borgere i Hellas?

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere muligheter og rettigheter i alle de 31 EØS-landene.

Giftemål

Ambassaden i Aten har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i Hellas. Ekteskapet vil være godkjent etter norsk lov.

Honorære konsulater

Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger.

Leveattester 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil ikke NAV sende ut leveattester i 2020.