Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Er du norsk statsborger?
Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er avhengig av når du er født. Svar på spørsmålene i denne guiden, og få svar. 

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap: 
•Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet.
•I Søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Aten
•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.  

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside. 

 

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.
Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.  I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak her.