Pass

Passet er et offisielt reisedokument og identifikasjonspapir. Husk å søke om nytt pass i god tid før avreise. En grei regel er alltid å sjekke passet med det samme man begynner å planlegge en reise.

Et nødpass skal kun benyttes hvis man absolutt må og det gjelder kun for én reise. Deretter skal det leveres inn til ambassaden, politi eller grensemyndighet.

NB. Nå er det strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass). Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass.

Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her.