New Norwegian passports - Foto:Neue Design Studio
Foto: Neue Design Studio

Pass

Passet er et offisielt reisedokument og identifikasjonspapir. Husk å søke om nytt pass i god tid før avreise. En grei regel er alltid å sjekke passet med det samme man begynner å planlegge en reise. Det er ikke anledning til å bestille time hos ambassaden for å søke om pass i tidsrommet 20. juni -12. juli 2024 grunnet ferieavvikling.

Et nødpass skal kun benyttes hvis man absolutt må og det gjelder kun for én reise. Deretter skal det leveres inn til ambassaden, politi eller grensemyndighet.

Utfordringene med passproduksjon gjelder produksjon av alle typer pass, også midlertidige pass (nødpass). I 2022 var det store forsinkelser i produksjon av pass. Dette skyldtes stor etterspørsel og global råvaremangel, og vil sannsynligvis påvirke produksjonstiden for pass også i 2023.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her.