Annen bistand til nordmenn

I overenstemmelse med avtaler mellom de nordiske land vil nordmenn som kommer i vanskeligheter under opphold på Island, i alminnelighet få hjelp fra islandske myndigheter. Ambassadens bistandsfunksjon i forhold til besøkende nordmenn er derfor vanligvis relativt beskjeden. Erfaringsmessig er vår viktigste funksjon å bistå dem som har mistet passet sitt, eller har pass som er utgått. Men vi er også behjelpelige med spørsmål som dreier seg om statsborgerskap, sosiale ytelser m.m.