Pass, nødpass og annen bistand til nordmenn

I overenstemmelse med avtaler mellom de nordiske land vil nordmenn som kommer i vanskeligheter under opphold på Island, i alminnelighet få hjelp fra islandske myndigheter. Ambassadens bistandsfunksjon i forhold til besøkende nordmenn er derfor vanligvis relativt beskjeden. Erfaringsmessig er vår viktigste funksjon å bistå dem som har mistet passet sitt, eller har pass som er utgått. Det kan være greit å ha in mente at enkelte flyselskaper krever at passasjeren har med pass, selv på reiser innen Norden.