Investere eller drive næring i Norge

Her følger noen nyttige sider og nyhetstjenester for islandske selskaper eller privatpersoner som vil investere eller drive næring i Norge.

Norge er et land med sterk økonomi, høy utdanning og vilje til å satse på kunnskap, innovasjon og teknologi. Les mer om forretningsmuligheter her.

Aktuelle instanser innen norsk fiskerinæring:

Sjømat Norge

Fiskeridirektoratet

Sefood Innovation

NCE-klyngene

Les mer om norsk havbruk og energi her.

Følg med på norsk næringsliv i Aftenposten, Dagens næringsliv, E24, Hegnar online, Sysla og Fiskeribladet.