Pass

Det er for tiden store forsinkelser i produksjon av pass. Dette skyldes stor etterspørsel og global råvaremangel. Vi kan derfor ikke si hvor lang tid det tar å få pass, eller når dette problemet er løst.

ID-kort kan kun søkes hos politiet i Norge. Det er kortere produksjonstid på ID-kort enn pass.

Politidirektoratet ber søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Publikum oppfordres til ikke å bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.

Ambassaden har dessverre ikke kapasitet til å utstede nødpass til alle som ønsker det og må derfor henvise til norsk politi: Situasjonen om pass og ID-kort – Politiet.no

Alle som skal søke pass, også små barn/personer under 18 år, må møte personlig på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke det.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 24.mai 2022:
a. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
b. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
c. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Passet betales med debet-/kredittkort og ikke i kontanter.

Husk at for å kunne søke om pass må man ha norsk fødselsnummer. Dersom det er behov for å søke om dette, kan du finne mer informasjon her:  Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten. Det kan ta opptil 8 uker å få fødselsnummer tildelt.

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i Reykjavik. For timebestilling vennligst skrev til oss på: emb.reykjavik@mfa.no  

MERK: Har du endret navn i utlandet, må du også endre den i folkeregister før du kan søke pass: Endre navn - Skatteetaten

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til politiet. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, det krever personlig oppmøte å tapsmelde et pass.