Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Merk at man må bestille tid hos ambassaden på forhånd for å få ordinært pass, nødpass tar vi selvsagt etter behov. Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Vi har åpent for publikumshenvendelser fra 09.00-13.00 på hverdager.

Passet betales med betalingskort (debet-/kredittkort) - ikke med kontanter. Gebyr for pass er ISK 19 500 for voksne og ISK 11 600 for barn (under 16 år). Nødpass koster ISK 25 500

Å SØKE OM PASS

Søknad og fornyelse av pass krever at man har norsk fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer gjøres kun i forbindelse med søknad om nytt pass, men ikke samtidig. Før søknad om pass kan lages, må søknad om fødselsnummer sendes inn. Det kan ta opptil 8 uker å få fødselsnummer tildelt.

Behandlingstid for pass er 5-10 dager.

Viktig å huske på når man skal få nytt pass: