Nødpass

Nødpass brukes kun i nødstilfeller og gjelder kun for én reise. Det koster mer enn et ordinært pass og skal leveres inn etter bruk - enten til ambassaden, politi eller grensemyndigheter.

NB. Nå er det strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass). Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022.

Nødpass utstedes bare i de tilfeller det er helt nødvendig:

  • Når ordinært pass ikke er mottatt innen 10 virkedager etter at søknad ble innlevert.
  • Gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise.
  • Når det er akutt behov for pass pga. sykdom/død i nær familie.
  • Uforutsette viktige forretningsreiser.
  • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Dokumentasjon for behovet for nødpass skal fremlegges.

Du må ta med deg 2 stk. nye passfoto. Du kan ta passfoto i Kringlan shoppingsenter, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavik og i Superstudio på Snorrabraut 56A, 105 Reykjavik.

Nødpass koster mer enn et vanlig pass og er bare gyldig for én enkelt reise.

Nødpasset skal innleveres til politiet eller utenriksstasjonen etter reise.