Nødpass

Nødpass brukes kun i nødstilfeller og gjelder kun for én reise. Det koster mer enn et ordinært pass og skal leveres inn etter bruk - enten til ambassaden, politi eller grensemyndigheter.

Nødpass utstedes bare i de tilfeller det er helt nødvendig:

-Når ordinært pass ikke er mottatt innen 10 virkedager etter at søknad ble innlevert.

-Gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise.

-Når det er akutt behov for pass pga. sykdom/død i nær familie.

-Uforutsette viktige forretningsreiser.

-I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Dokumentasjon for behovet for nødpass skal fremlegges.

 

Du må ta med deg 2 stk. passfoto.

Nødpass koster det samme som et vanlig pass og er bare gyldig for én enkelt reise.

Nødpasset skal innleveres til politiet eller utenriksstasjonen etter reise.