Studere og gå på skole i Norge

Islandske statsborgere har flere muligheter for å ta norsk utdannelse på alle nivåer. Islendinger har mulighet til å søke opptak til militær lederutdanning i Norge. Her følger mer informasjon på norsk og islandsk.