Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Studere og gå på skole i Norge

Islandske statsborgere har flere muligheter for å ta norsk utdannelse på alle nivåer. Islendinger har mulighet til å søke opptak til militære bachelorstudier ved Forsvarets Høgskole samt språk- og etterretningsutdanning ved Forsvarets etterretningsskole. Her følger mer informasjon på norsk og islandsk.