For nordmenn

Service icon

Pass

Passet er et offisielt reisedokument og identifikasjonspapir. Husk å søke om nytt pass i god tid før avreise. En grei regel er alltid å sjekke passet med det samme man begynner å planlegge en reise. Et nødpass skal kun benyttes hvis man absolutt må og det gjelder kun for én reise. Deretter skal det leveres inn til ambassaden, politi eller grensemyndighet.

Annen bistand til nordmenn

I overenstemmelse med avtaler mellom de nordiske land vil nordmenn som kommer i vanskeligheter under opphold på Island, i alminnelighet få hjelp fra islandske myndigheter. Ambassadens bistandsfunksjon i forhold til besøkende nordmenn er derfor vanligvis relativt beskjeden. Erfaringsmessig er vår viktigste funksjon å bistå dem som har mistet passet sitt, eller har pass som er utgått. Men vi er også behjelpelige med spørsmål som dreier seg om statsborgerskap, sosiale ytelser m.m.

Reiseinformasjon for Island

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Flytte til Island

Jeg skal flytte til Island - hva må jeg huske på? For en nordisk statsborger skal det være forholdsvis enkelt å flytte til et annet nordisk land, men det er likevel en del ting man skal sjekke grundig og være obs på.

Investere eller drive næring på Island?

Ambassaden bistår med generell informasjon til norsk næringsliv som ønsker å satse på Island.

Nøkkelfakta om Island

Generelle opplysninger om Island.

Islandsk økonomi

Islandsk økonomi - kort skissert.

Norskundervisning

Det blir undervist i norsk i grunnskole og videregående på Island. Tidligere har det vært en norsk sendelektor ved Háskóli Íslands, men den ordningen er avviklet inntil videre. Ellers fins det andre norsktilbud for barn som bor i utlandet, som Norgesskolen og Globalskolen.

Nordmannslaget

Nordmannslaget er foreningen for nordmenn på Island. Laget er blant annet kjent for å arrangere julebord, juletrefest i romjula, 17. mai-feiring og St. Hans-feiring. Laget er også eier av ei hytte på Torgeirsstad i Heiðmörk, et friluftsområde ikke langt fra Reykjavík. Hytta kan leies av lagets medlemmer.

Vennskapskommuner

I dag er mellom 30 og 40 islandske og norske kommuner registrert som samarbeidende kommuner i den nordiske vennskapskjeden. Det nordiske samarbeidet på dette området går helt tilbake til 1939 da de første vennskapforbindelsene mellom nordiske kommuner ble opprettet med foreningene Norden som drivkraft. Island kom med etter andre verdenskrig.

Norsk-islandsk kultursamarbeid

Visste du at det fins et fond som heter Norsk-islandsk kultursamarbeid? Søknadsfristen er én gang i året - i desember.