For nordmenn

Pass, nødpass og annen bistand til nordmenn

I overenstemmelse med avtaler mellom de nordiske land vil nordmenn som kommer i vanskeligheter under opphold på Island, i alminnelighet få hjelp fra islandske myndigheter. Ambassadens bistandsfunksjon i forhold til besøkende nordmenn er derfor vanligvis relativt beskjeden. Erfaringsmessig er vår viktigste funksjon å bistå dem som har mistet passet sitt, eller har pass som er utgått. Det kan være greit å ha in mente at enkelte flyselskaper krever at passasjeren har med pass, selv på reiser innen Norden.

Norskundervisning

Det blir undervist i norsk i grunnskole og videregående på Island. Tidligere har det vært en norsk sendelektor ved Háskóli Íslands, men den ordningen er avviklet inntil videre.

Nordmannslaget

Nordmannslaget er foreninga for nordmenn på Island. Laget er blant annet kjent for å arrangere julebord, juletrefest i romjula, 17. mai-feiring og St. Hans-feiring. Laget er også eier av ei hytte på Torgeirsstad i Heiðmörk, et friluftsområde ikke langt fra Reykjavík. Hytta kan leies av lagets medlemmer.

Bosatt på Island

Det bor nærmere 300 nordmenn på Island i tillegg til borgere med både norsk og dansk statsborgerskap. Her har vi samlet informasjon og lenker som kan være nyttig for nordmenn bosatt i Island.

Reiseinformasjon for Island

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Vennskapskommuner

I dag er mellom 30 og 40 islandske og norske kommuner registrert som samarbeidende kommuner i den nordiske vennskapskjeden. Det nordiske samarbeidet på dette området går helt tilbake til 1939 da de første vennskapforbindelsene mellom nordiske kommuner ble opprettet med foreningene Norden som drivkraft. Island kom med etter andre verdenskrig.