Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pensjon etter arbeid i Norge

Har du opparbeidet pensjon i Norge?

Jeg har tidligere arbeidet i Norge, men bor nå på Island. Hvordan får jeg ut pensjon fra Norge?

Samordning av pensjoner håndteres av Tryggingastofnun. Mer informasjon om pensjoner i Norden finnes også hos Nordisk sosialforsikringsportal.