Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pensjon etter arbeid i Norge

Har du opparbeidet pensjon i Norge?

Jeg har tidligere arbeidet i Norge, men bor nå på Island. Hvordan får jeg ut pensjon fra Norge?

Samordning av pensjoner håndteres av Tryggingastofnun. Mer informasjon om pensjoner i Norden finnes også hos Nordisk sosialforsikringsportal.