Honorære konsulater

De honorære konsuler på Island er private islandske borgere som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på sitt tjenesteområde. Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.

Det er for tiden oppnevnt honorære konsuler i: