Det islandske flagget

Nøkkelfakta om Island

Generelle opplysninger om Island.

Offisielt navn: Republikken Island - Lýðveldið Ísland

Hovedstad:  Reykjavík 

Største byer: Reykjavík med 6 omegnskommuner 222.484 (1. jan. 2018), Akureyri 18.542 (1. jan 2018)

Språk:   Islandsk

Flateinnhold: 102.819 km2

Folketall: 350.710 (1. mai. 2018) Befolkningsvekst: 1.92 % (2017-2018)

Hvorav 8,9% utenlandske statsborgere (2017)

Arbeidsløshet: 2,7% (1. februar 2018)

Inflasjonsrate: 1,9% (1. januar 2018)

Islands statistiske sentralbyrå, Hagstofan, har flere tall på sin hjemmeside.

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner: FN, NATO, WTO, EFTA, EØS, OSSE, Europarådet, Nordisk råd, Arktisk Råd, Østersjørådet og Barentsrådet.