Nøkkelfakta om Island

Islands flagg.jpg

Generelle opplysninger om Island.

Offisielt navn: Republikken Island - Lýðveldið Ísland

Hovedstad:  Reykjavík 

Største byer: Reykjavík med 6 omegnskommuner 216.878 (1. jan. 2017), Akureyri 18.490 (1. jan 2017)

Språk:   Islandsk

Flateinnhold: 102.819 km2

Folketall: 338.349 (1. jan. 2017) Befolkningsvekst: 1,0 % (2015-2016)

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner: FN, NATO, WTO, EFTA, EØS, OSSE, Europarådet, Nordisk råd, Arktisk Råd, Østersjørådet og Barentsrådet.