Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass til barn

Med barn menes personer under 18 år.

For personer under 18 år må det medbringes:

-Pass, hvis barnet har pass fra før.

-Fødselsattest fra fødselslandet med barnets og foreldrenes navn.

-Begge foreldrenes gyldige pass.

-Fullmakt. Ved felles foreldremyndighet og kun fremmøte av én forelder, skal det medbringes skriftlig fullmakt fra den som ikke møter i tillegg til gyldig pass. Fullmaktsskjema finner du på politi.no.

Personer under 18 år må møte opp sammen med minst én forelder med foreldreansvar.

Vær oppmerksom på at barn må ha fått norsk fødselsnummer før de kan søke om pass.

Personer, også barn, som ikke er født med norsk statsborgerskap, skal medbringe dokumentasjon på dette, f.eks. statsborgerbrev sammen med følgebrevet fra UDI, attest på ervervelse av norsk statsborgerskap o.l.