Norsk-islandsk kultursamarbeid

Visste du at det fins et fond som heter Norsk-islandsk kultursamarbeid? Søknadsfristen er én gang i året - i desember.

Norske og islandske kulturaktører kan søke støtte til samarbeidsprosjekter som bidrar til et mangfoldig kultursamarbeid og gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner i de to landene. Både norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner kan søke. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd. Den årlige avsetningen er på ca. 1,6 mill. norske kroner.

Les mer om fondet på Kulturrådets sider.

Antall søknader for 2018: 10 søknader fra Island og 60 fra Norge.