Pass

Merk at man må bestille tid hos ambassaden på forhånd for å få ordinært pass, nødpass tar vi selvsagt etter behov. Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Vi har åpent for publikumshenvendelser fra 09.00-13.00 på hverdager. NB. Ambassaden er midlertidig stengt for direkte publikumshenvendelser under pandemien, men svarer på telefon og e-post.

Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. ID-kort får man ikke via en utenriksstasjon.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:
a. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
b. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
c. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Passet betales med betalingskort (debet-/kredittkort) - ikke med kontanter.

Å SØKE OM PASS

Søknad og fornyelse av pass krever at man har norsk fødselsnummer. Søknad om fødselsnummer gjøres kun i forbindelse med søknad om nytt pass, men ikke samtidig. Før søknad om pass kan lages, må søknad om fødselsnummer sendes inn. Det kan ta opptil 8 uker å få fødselsnummer tildelt.

Behandlingstid for pass er 5-10 dager.

Viktig å huske på når man skal få nytt pass: