Flytte til Island

Jeg skal flytte til Island - hva må jeg huske på? For en nordisk statsborger skal det være forholdsvis enkelt å flytte til et annet nordisk land, men det er likevel en del ting man skal sjekke grundig og være obs på.

Info Norden er en informativ nettside fra Nordisk Ministerråd. Ta en titt på den før du flytter.

Er du usikker på hvor du skal skatte? Ring Skatteetaten og be om råd: Skatteetaten.

Har du fått beskjed om å skatte til Island? Ring islandske skattemyndigheter og be om råd: Ríkisskattstjóri.

Hos regjeringen.no kan du lese gjennom den nordiske skatteavtalen i sin helhet.

Har du fått beskjed om å betale trygdeavgift til Island, men skatte til Norge? Da må du søke om nytt skattekort der trygdeavgift unntas. Kontakt Skatteetaten.

Kan du søke om frivillig medlemskap i Folketrygden? Les mer på NAV.

Er du usikker på rettighetene dine som arbeidstaker på Island? Ta en titt på sidene til ASÍ eller kontakt dem.

Ønsker du islandskundervisning? Mímir har ulike tilbud innen språkundervisning.