Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya

På søndag 14. januar startet et nytt vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya, sør-vest for Reykjavik. Det er fremdeles bevegelser i magmakorridorer under bakken, situasjonen er uklar og nye utbrudd i samme område kan ikke utelukkes. Det er hevet beredskapsnivå lokalt i området, men dette gjelder ikke for det øvrige Island. Unntaket er Grímsvötn, på Vatnajökull.

Like før kl. 08:00 på søndag 14. janauar brøt det ut et nytt vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya, like ved tettstedet Grindavík. I tillegg til UDs oppdaterte reiseinformasjon, som man finner her, bør norske borgere i området følge utviklingen nøye og lytte til råd og anvisninger fra islandske myndigheter.

Det er god informasjon i islandske medier under utbrudd og større jordskjelv:

  • Islands almennkringkasting RÚV har egne sider på engelsk - se her.
  • Morgunblaðið/Iceland Monitor
  • Hvis du lurer på hvordan flytrafikken fra Keflavík påvirkes av seismisk aktivitet, kan du sjekke avganger og meldinger på Isavia, islandske luftsfartsmyndigheter.
  • Her kan man sjekke veiene i området, stengninger og tilstand. 

Her er RÚVs webkameraer over området.

Reisende må også være oppmerksomme på situasjonen på Vatnajökull, i området ved Grímsvötn, der det er tegn til seismisk aktivitet og fare for breflom. Islandsk veivesen har oppdatert informasjon om tilstanden på vei 1 sør for Vatnajökull på sine nettsider.