researcher in a lab - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Forske i Norge

Norge satser målrettet på forskning og høyere utdanning. Det er rom for innovative idéer, og det er et tett samarbeid med næringslivet på mange fagfelt.

Vi inviterer gjerne inn sterke internasjonale kandidater til å bli med på forskningsarbeid av høy kvalitet. Mange nasjonaliteter er representert i norske forskningsmiljøer og i 2015 ble i underkant av 40% av alle norske doktorater tildelt utenlandske forskere.

Norge bruker rundt 1,7 prosent av BNP på forskning og utvikling. Arktisk forskning, klimaendringer og fornybar energi er bare noen av satsningsområdene der norsk forskning står sterkt internasjonalt. Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland i Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonprogram. Det er gode støtteordninger for forskere i Norge som du kan nyte godt av dersom du tar jobb som forsker her.

Det norske samfunnet er som preget av et høyt utdanningsnivå, sosial tillit og likestilling mellom kjønnene. Norge er også en nasjon med utstrakt bruk av teknologi, og det er et tett samarbeid mellom marked, myndigheter og forskningsinstitusjoner.

For mer informasjon om forskning i Norge, kontakt Forskningsrådet.