People Doing business - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Gjøre forretninger i Norge

Det er mange gode grunner til å drive forretninger I Norge. Høyt utdanningsnivå, høy produktivitet og lange tradisjoner for innovasjon er bare noen av disse.

Take a look at our bilateral business guide. A helping tool for Icelandic companies who look to Norway and Norwegian companies who look to Iceland.

Norge er en av verdens sterkeste økonomier og satser tungt på kunnskap, innovasjon, teknologi og et bærekraftig næringsliv. Norge er verdensledende innen olje og gass, energi, maritime næringer og sjømat. Selskaper innen andre forretningsområder markerer seg også. Medtech, FinTech, Edtech og andre teknologimiljøer blomstrer for fullt.

De norske fagmiljøene og klyngene basert på disse næringene gir utenlandske selskaper tilgang til spisskompetanse, relevante nettverk og potensielle partnere og samarbeidspartnere. Tilgangen til verdensledende innovasjons- og teknologimiljøer er også god.

Det er lett å etablere selskaper i Norge, noe som fremgår av undersøkelsen «Ease of doing business 2020», » hvor Norge inntar 6. plassen. Dette gjør Norge til et svært interessant land for både etablerte selskaper og oppstartsbedrifter. 

Les mer om fordelene ved å gjøre forretninger og investere i Norge på  Invest in Norway.

Regionale forretningsmuligheter: OsloBergenStavanger.

Denne næringsveilederen har ambassaden i Reykjavík produsert sammen med Den islandske ambassaden i Oslo. Den skal fungere som en bilateral veileder for norske selskaper som er interessert i å etablere seg på Island, og for islandske selskaper som vil etablere seg i Norge. Den har kanskje ikke alle svarene, men vil henvise til nyttig informasjon fra de riktige kildene. Veilederen er skrevet på engelsk slik at den kan brukes av de aller fleste i begge land.

The Norwegian and Icelandic Business Guide