Bibehold av norsk statsborgerskap

Hvis du fikk dobbelt statsborgerskap da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt.

Søknaden skal være levert før du fyller 22 år.

Du registrerer søknad om bibehold i søknadsportalen. Du skal bestille time hos oss for innlevering av dokumenter på ambassaden. Søker skal møte personlig. 

Når du har fullført søknaden, vil du mottat en epost fra UDI med en kopi av din søknad inkludert vedlegg. Alle dokumenter/vedlegg skal skrives ut. Siste side av søknaden er en sjekkliste hvor det står hvilken dokumentasjon du skal ha med til ambassaden når du skal innlevere søknaden.  Det er meget viktig at du tar med den nødvendige dokumentasjonen. VÆR OBS PÅ AT HVIS DET MANGLER DOKUMENTER, MÅ DU BESTILLE NY TIME.

HUSK å medbringe en registerindsigt hvis du er bosatt i Danmark. Registerindsigt skal inneholde statsborgerskap, navn, adresse og botid i Danmark fremgår: Logg inn med NemID/MitID på www.borger.dk, søk "registerindsigt" og velg "Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR". Slik registerindsigt kan også fås/bestilles mot gebyr hos Borgerservice. 

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om bibehold på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du i lenken til høyre
  • Når bibehold er innvilget av UDI, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.