Gjenerverv av norsk statsborgerskap

Søknad om gjenerverv skal registreres i UDI søknadsportal. Søkere som ønsker å å levere søknaden på ambassaden i København, må bestille time.

Før du kan innlevere søknad om statsborgerskap, må du sørge for at ditt nåværende statsborgerskap er registrert i det norske folkeregisteret. Hvis det ikke allerede er registrert, må du sende et brev til folkeregisteret der du ber om dette og legge ved dokumentasjon på når og hvordan du ble statsborger av et annet land. Spør folkeregisteret hvis du er usikker på om dette er registrert. 
Husk å samle all dokumentasjon som fremgår av den sjekklisten som UDI sender på e-post etter at du har søkt om gjenerverv. Krav til dokumentasjon for nåværende statsborgerskap for hhv dansker og svensker fremgår nedenfor.

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om gjenerverv på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du i lenken til høyre
  • Når gjenerverv eller bibehold er innvilget av UDI og du er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.