innlevering av søknad

Gjenerverv av norsk statsborgerskap

Ambassaden i København tar i mot søknader om gjenerverv, bibehold og levering av fedremelding for personer som ønsker å få eller beholde norsk statsborgerskap. Det er mulig å bestille tid ved å logge inn på UDI profilen.

Her finner du informasjon om å søke bibehold av norsk statsborgerskap. Søknad om bibehold skal registreres i søknadsportalen. OBS Det er ikke nok å registrere søknaden før søker fyller 22 år, søkanden skal også innleveres før søker fyller 22.

Her finner du informasjon om levering av fedremelding.
Søknad om fedremelding skal registreres i søknadsportalen. OBS Det er ikke nok å registrere søknaden før søker fyller 18 år, søknaden skal også innleveres før søker fyller 18.

Her på siden finner du informasjon om å søke om gjenerverv av norsk statsborgerskap:
Søknad om gjenerverv skal registreres i UDI søknadsportal.
Søkere som ønsker å å levere søknaden på ambassaden i København, må bestille time her. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT HVIS DET MANGLER DOKUMENTER, MÅ DU BESTILLE NY TIME. 

Hvis du mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du ble statsborger av et annet land, må du sørge for at dette er registrert i det norske folkeregisteret. Hvis det ikke allerede er registrert at du ble statsborger av et annet land, må du sende et brev til folkeregisteret der du ber om dette og legge ved dokumentasjon på når og hvordan du ble statsborger av et annet land. Spør folkeregisteret hvis du er usikker på om dette er registrert. 

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om gjenerverv på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du her
  • Når gjenerverv eller bibehold er innvilget av UDI og du er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon

Du kan lese mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosessen til norsk statsborgerskap her

Denne guiden hjelper deg å finne ut av om du allerede er norsk statsborger.